Biosynergy A/S

 

egnsudvikling | konsulentbistand | kontraktdyrkning | undervisning og formidling
birkesaft | udviklingsprojekt (Nepal) | mobile forarbejdningsanlæg
Optimale dyrkningssystemer | Dyrkning ud fra planters indholdsstoffer | Anvendelse af planters indholdsstoffer
                                                  om os |det står vi for | at skabe biosynergi | martin jørgensen

in english  |  download siden  |  site map  |  kontakt  |  om biosynergy A/S  |  send email    mac bruger ?  |  Flash version til Safari browsere

Case: Timian

Optimale økologiske dyrkningsmetoder

I samarbejde med Danmarks Jordbrugsforskningscenter Aarslev har Biosynergy gennemført dyrkningsforsøg med bl.a. timian for at finde frem til de faktorer, som har betydning for plantens indhold af de bioaktive stoffer thymol og carvacrol. Planterne blev dyrket i tre drivhuse under forskellig temperatur og prøver blev udtaget hver 3. måned.

Forsøget viste, at den mest gunstige temperatur for timians udvikling af stoffet thymol er 15-18 grader, hvilket er lavere end formodet.. Dette var en afgørende opdagelse, idet vi hermed så, hvordan vi ved at nedsætte temperaturen i drivhuset kunnne øge indholdet af thymol og samtidig opnå en væsentlig energibesparelse. Den lavere temperatur har desuden den fordel, at vi får reduceret svampetrykket og dermed mindsket behovet for at sprøjte.

Forsøget viste også, at vi kunne øge mængden af bioaktive stoffer yderligere ved at intensivere lyset. Konklusionen blev da alt i alt, at timians optimale vækstbetingelser er under relativt lave temperaturer og høj lysintensitet. Sådanne betingelser finder vi i det danske klima. I sammenligning med f.eks. middelhavslandene, hvor dagene er meget varme og relativt korte, har vi her en sommer med lange dage og forholdsvis kølige temperaturer. Det gør Danmark, og især en ø som Skarø, hvor vi selv er bosat, er et naturligt sted at dyrke timian optimalt, hvilket vi så også har gjort med særdeles gode resultater.