Biosynergy A/S

 

egnsudvikling | konsulentbistand | kontraktdyrkning | undervisning og formidling
birkesaft | udviklingsprojekt (Nepal) | mobile forarbejdningsanlæg
Optimale dyrkningssystemer | Dyrkning ud fra planters indholdsstoffer | Anvendelse af planters indholdsstoffer
                                                  om osdet står vi for | at skabe biosynergi | martin jørgensen

in english  |  download siden  |  site map  |  kontakt  |  om biosynergy A/S  |  send email    mac bruger ?  |  Flash version til Safari browsere

At skabe biosynergi

Synergi er, når helheden er større end summen af enkeltdelene – et samarbejde mellem mennesker, organisationer eller ting, hvor resultatet bliver større end summen af hver enkelts indsats. Synergi er at skabe win/win situationer.

At skabe biosynergi er at udtænke win/win løsninger, der tager udgangspunkt i naturens egne reguleringsmekanismer. Biosynergi er at søge efter nye alternativer ved at skabe samspil mellem naturens processer, mellem mennesker og natur og mennesker imellem, på en måde så alle parter styrkes.

Biosynergi er vores arbejdsmetode – den måde vi går til alle projekter på, hvad enten vi har fået til opgave at dyrke verdens bedste oreganoplante eller at skabe et nyt livsgrundlag for en landsbybefolkning i Nepal.