Biosynergy A/S

 

egnsudvikling | konsulentbistand | kontraktdyrkning | undervisning og formidling
birkesaft | udviklingsprojekt (Nepal) | mobile forarbejdningsanlæg
Optimale dyrkningssystemer | Dyrkning ud fra planters indholdsstoffer | Anvendelse af planters indholdsstoffer
                                                  om os |det står vi for | at skabe biosynergi | martin jørgensen

in english  |  download siden  |  site map  |  kontakt  |  om biosynergy A/S  |   send email     mac bruger ?  |  Flash version til Safari browsere

Case: Æbleplantagen

Optimale økologiske dyrkningsmetoder

Den største og dyreste udfordring ved økologisk dyrkning af æbler er at holde rækkerne rene for ukrudt. Derfor har Biosynergy udviklet en teknologi, som kan halvere omkostningerne forbundet med ukrudtsbekæmpelse. Med dette dyrkningssystem skaber vi samtidig større og tidligere udbytte, ligesom vi har arbejdet med at give planterne optimale betingelser at vokse under, så de kan modstå skurv og andre sygdomme.

Kernen i dyrkningssystemet er at anvende planter med luftbeskårne rødder, som kan udplantes i ukrudtsdug. Ved at anvende planter med luftbeskårne rødder opnår vi at effektivisere deres rodsystem, så de får et større jordvolumen at optage vand og næringsstoffer fra. Dette giver også større frugter. Tilsammen med effekten af ukrudtsdugen, som har elimineret konkurrenter til jordens næringsstoffer, kan vi nøjes med at gøde med grøntgødning. Det giver en mere jævn tilførsel af f.eks. kvælstof, hvilket igen giver træerne bedre resistens overfor skurv.

Udplantningen foretager vi i august måned, hvor planterne koncentrerer deres vækst i rødderne. På den måde opnår vi harmoni mellem rod og top og skaber bedre vækstpotentiale, der kan give et års tidligere høst. Dette kan selvsagt have stor betydning for producenten, som kan få hurtigere afkast af sin investering. Især for æbleafgrøder kan dette være vigtigt, da æbletræers skurvresistens har tendens til at falde med årene.

Biosynergy A/S


I den økologiske æbleplantage arbejder vi også med at skabe større biodiversitet, så systemet kan holde sig selv i balance med hensyn til skade- og nyttedyr. Æblerækkerne har vi derfor i en afstand fra hinanden som levner plads til høstafgrøde af blomstrende planter, der bl.a. vil tiltrække svirrefluer til at holde bladlus i skak. Denne afgrøde mellem rækkerne kan samtidig blive en indtægtskilde for æbleavleren allerede det første år efter etableringen af plantagen.

Æbleplantagen er et eksempel på Biosynergys arbejdsmetode, der går ud på at udtænke win/win løsninger, som bliver svar på mere end et problem. I den økologiske æbleplantage udnytter vi naturens egne reguleringsmekanismer til at dyrke æbler af konkurrencedygtig kvalitet både hvad angår smag og sundhed.