Biosynergy A/S

 

egnsudvikling | konsulentbistand | kontraktdyrkning | undervisning og formidling
birkesaft | udviklingsprojekt (Nepal) | mobile forarbejdningsanlæg
Optimale dyrkningssystemer | Dyrkning ud fra planters indholdsstoffer | Anvendelse af planters indholdsstoffer
                                                  om os |det står vi for | at skabe biosynergi | martin jørgensen

in english  |  download siden  |  site map  |  kontakt  |  om biosynergy A/S  |  info@biosynergy.dk ´  mac bruger ?  |  Flash version til Safari browsere

....Nepal

- et urtesupermarked under verdens tag

Optimale økologiske dyrkningsmetoder

Projektets forudsætninger hviler på den stigende efterspørgsel i Europa på urter til kosttilskud, medicin og kosmetik, som i takt med en tilsvarende stigende efterspørgsel på økologiske kvalitetsprodukter, skaber gode afsætningsmuligheder for de nepalesiske urteprodukter.

Som udgangspunkt for dyrkning af økologiske kvalitetsprodukter har nepaleserne den kæmpe fordel, at de i forvejen dyrker økologisk, simpelt hen fordi mange af landmændene aldrig har haft adgang til kemiske sprøjtemidler. Men deres dyrkningsmetoder er ikke tidssvarende og udbytterne er lave. Her er det Biosynergys opgave at udvikle optimale dyrkningssystemer for de urter, som er omfattet af dyrknings-programmet og at uddanne landmændene i at anvende dem.

Adgang til forarbejdningsanlæg er essentielt, hvis de nepalesiske landmænd skal opnå større indtjening på deres produkter. Vores samarbejdspartner i Nepal, Chaudhary Biosys Nepal Limited, benytter i øjeblikket faciliteter rundt omkring i landet. Men store transportomkostninger kan spares ved at give landmændene mulighed for at benytte mobile ekstraktionsanlæg, som kan transporteres ud til fjerntliggende egne og bruges i marken direkte i forbindelse med høsten. Med denne umiddelbare forarbejdning opnår landmændene også den bedst mulige kvalitet for urteprodukterne, hvis indhold af bioaktive stoffer således bliver optimalt.

I Biosynergy er vi overbeviste om, at dyrkning af urter til kosttilskud m.m. vil kunne skabe et livsgrundlag og blive en vigtig indtægtskilde for mange mennesker i Nepal. Urter er et naturligt valg af afgrøde i forhold til Nepals klima og natur. Med adgang til forarbejdningsanlæg kan landmændene ikke alene sikre sig en større indtægt, end det er muligt at opnå ved blot at eksportere råvarer, de kan også fremstille urteprodukter, der er optimale i forhold til de virksomme indholdsstoffer og dermed absolut konkurrencedygtige på det europæiske marked.