Biosynergy A/S

 

egnsudvikling | konsulentbistand | kontraktdyrkning | undervisning og formidling
birkesaft | udviklingsprojekt (Nepal) | mobile forarbejdningsanlæg
Optimale dyrkningssystemer | Dyrkning ud fra planters indholdsstoffer | Anvendelse af planters indholdsstoffer
                                                  om os |det står vi for | at skabe biosynergi | martin jørgensen

in english  |  download siden  |  site map  |  kontakt  |  om biosynergy A/S  |   send email     mac bruger ?  |  Flash version til Safari browsere
Læs mere om projektet og
samarbejdet med Chaudhary
Biosys Nepal Limited  >>

Nepal

- et urtesupermarked under verdens tag

Nepal er et land med en exceptionel biodiversitet. Den nepalesiske flora består af mere end 7000 arter af både blomstrende og ikke-blomstrende planter. Heraf er ca. 1500 arter medicinplanter, af hvilke kun meget få i dag dyrkes og udnyttes kommercielt.

Nepals potentiale for at gøre urteproduktion til en vægtig indtægtskilde er enormt. Men det forudsætter at nepaleserne i højere grad end i dag får mulighed for at gennemføre forarbejdningen. Af de ca. 20.000 tons urter, der eksporteres årligt, sendes 90% af dem ud af landet i uforarbejdet stand. Forarbejdningen til produkter, altså de egentligt værditilførende aktiviteter, finder sted i udlandet og kommer dermed ikke de nepalesiske samfund til gode.

Biosynergy har sammen med den nepalesiske virksomhed Chaudhary Biosys Nepal Limited udarbejdet et udviklingsprojekt baseret på dyrkning og forarbejdning af urter, som vil skabe et nyt livsgrundlag for befolkningen i en række lokalområder i Nepal. Projektet omfatter aktiviteter i alle led fra dyrkning til forarbejdning og afsætning. Visionen er, at Nepal bliver kendt i verden for sin høje kvalitet af urter og urteprodukter og at dette område bliver en voksende indtægtskilde for landet.