Biosynergy A/S

 

egnsudvikling | konsulentbistand | kontraktdyrkning | undervisning og formidling
birkesaft | udviklingsprojekt (Nepal) | mobile forarbejdningsanlæg
Optimale dyrkningssystemer | Dyrkning ud fra planters indholdsstoffer | Anvendelse af planters indholdsstoffer
                                                  om os |det står vi for | at skabe biosynergi | martin jørgensen

in english  |  download siden  |  site map  |  kontakt  |  om biosynergy A/S  |   send email     mac bruger ?  |  Flash version til Safari browsere
Mobile køkkener - et livsgrundlag for producenter i udkantsområder

Mobile ekstraktionsanlæg - svaret på multiresistente bakterier i vores fødevarer?

Mobile køkkener

- et livsgrundlag for producenter i udkantsområder

 Biosynergy A/S - mobile køkkener

Allerede i funktion er det mobile køkken, som er godkendt til fødevareproduktion, og som i dag gør det muligt for en række producenter på de danske småøer at forarbejde råvarer til færdige produkter. Det mobile køkken har løst flere problemer for disse producenter, som for det første har besværlige transportveje og som ikke alle har grundlag for- eller rammer og midler til at investere i bygninger og anlæg til produktion i stor stil. Ved at gå sammen om et mobilt køkken holdes investeringen for den enkelte producent på et absolut minimum. For producenten betyder det, at der er råd til at eksperimentere med fremstilling af forskellige produkter i opstartsfasen, inden beslutningen tages om evt. investeringer i faste produktionsanlæg.

Det mobile køkken er ideelt at være fælles om, da det nemt kan transporteres fra den ene producent til den næste. Produktionsapparatet er tilgængeligt for producenten på det tidspunkt, hvor der er brug for det, og står ikke ubrugt hen uden for f.eks. æblehøstsæsonen, hvor en anden producent så kan overtage det til fremstilling af flødeis. Dette giver igen en bedre afskrivning af investeringen.


Læs også om: