Biosynergy A/S

 

egnsudvikling | konsulentbistand | kontraktdyrkning | undervisning og formidling
birkesaft | udviklingsprojekt (Nepal) | mobile forarbejdningsanlæg
Optimale dyrkningssystemer | Dyrkning ud fra planters indholdsstoffer | Anvendelse af planters indholdsstoffer
                                                  om os |det står vi for | at skabe biosynergi | martin jørgensen

in english  |  download siden  |  site map  |  kontakt  |  om biosynergy A/S  |   send email     mac bruger ?  |  Flash version til Safari browsere
Mobile køkkener - et livsgrundlag for producenter i udkantsområder

Mobile ekstraktionsanlæg - svaret på multiresistente bakterier i vores fødevarer?

Mobile ekstraktionsanlæg

- svaret på multiresistente bakterier i vores fødevarer?

Biosynergy A/S - mobile ekstraktionsanlæg

I Biosynergy arbejder vi videre med ideen om mobile anlæg til også at omfatte andre typer af forarbejdning. I samarbejde med bl.a. Ingeniørhøjskolen i Odense er vi i færd med at udvikle et mobilt ekstraktionsanlæg til brug ved forarbejdning af urter til planteprodukter.

Det mobile ekstraktionsanlæg åbner helt nye muligheder for at patentere plantebaserede produkter, både veterinærprodukter, kosttilskud, kosmetik m.m. En plante kan som bekendt ikke patenteres. Men man kan patentere at have fundet frem til en bestemt virkning af en plante. Og man kan patentere et produktionsapparat, samt et produkt i forbindelse hermed, hvis man kan redegøre for forarbejdningsprocessens særlige betydning for dets virkninger.

Ideen om et mobilt ekstraktionsanlæg er opstået i forbindelse med et andet af Biosynergys projekter, hvor vi har arbejdet med naturlige, urtebaserede alternativer til kødproducenternes forbrug af antibiotika. En række undersøgelser viser, at de bioaktive stoffer i f.eks. oregano kan give samme effekt, og hvis ideen slår igennem hos landmændene, har vi en løsning på samfundets stigende problemer med antibiotikaresistente bakterier.

Det mobile ekstraktionsanlæg vil gøre det praktisk og økonomisk muligt for den enkelte landmand at anvende plantebaseret medicin i sin kødproduktion. Oreganoen kan han selv dyrke, og det mobile ekstraktionsanlæg køres ud på marken, hvor de bioaktive stoffer kan udvindes på stedet. Ved at høste og forarbejde på stedet spares omkostninger til transport og tørring af urterne, som ville være nødvendigt, hvis de skulle forarbejdes andetsteds. Den hurtige proces fra høst til ekstraktion sikrer også et optimalt indhold af de bioaktive stoffer, som for en dels vedkommende ellers ville gå tabt i en tørringsproces. 


Læs også om: