Biosynergy A/S

 

egnsudvikling | konsulentbistand | kontraktdyrkning | undervisning og formidling
birkesaft | udviklingsprojekt (Nepal) | mobilt forarbejdningsanlæg
Optimale dyrkningssystemer | Dyrkning ud fra planters indholdsstoffer | Anvendelse af planters indholdsstoffer
om os |det står vi for | at skabe synergi | martin jørgensen
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link

site map  |  kontakt  |  om biosynergy  |  info@biosynergy.dk
biosynergy A/SKonsulentbistand

Synergi er, når helheden er større end summen af enkeltdelene – et samarbejde mellem mennesker, organisationer eller ting, hvor resultatet bliver større end summen af hver enkelts indsats. Synergi er at skabe win/win situationer.

At skabe biosynergi er at udtænke win/win løsninger, der tager udgangspunkt i naturens egne reguleringsmekanismer. Biosynergi er at søge efter nye alternativer ved at skabe samspil mellem naturens processer, mellem mennesker og natur og mennesker imellem, på en måde så alle parter styrkes.

Biosynergi er vores arbejdsmetode – den måde vi går til alle projekter på, hvad enten vi har fået til opgave at dyrke verdens bedste oreganoplante eller at skabe et nyt livsgrundlag for en landsbybefolkning i Nepal.