Biosynergy A/S

 

egnsudvikling | konsulentbistand | kontraktdyrkning | undervisning og formidling
birkesaft | udviklingsprojekt (Nepal) | mobile forarbejdningsanlæg
Optimale dyrkningssystemer | Dyrkning ud fra planters indholdsstoffer | Anvendelse af planters indholdsstoffer
                                                  om os |det står vi for | at skabe biosynergi | martin jørgensen

in english  |  download siden  |  site map  |  kontakt  |  om biosynergy A/S  |   send email     mac bruger ?  |  Flash version til Safari browsere

Optimale økologiske dyrkningsmetoder

Optimale økologiske dyrkningsmetoder

I Biosynergy arbejder vi med økologiske dyrkningsmetoder ud fra en målsætning om, at økologisk dyrkning skal kunne konkurrere med traditionel dyrkning. For at vinde endnu større udbredelse må den økologiske producent, ligesom den traditionelle, tænke i rationalitet og rentabilitet.

Vi gør det bare på en anden måde. For os tager rationalitet udgangspunkt i naturens egne processer. Ved at udnytte vores viden om naturens reguleringsmekanismer og hvordan planter reagerer på en lang række omstændigheder som klima, fauna, gødning og samspillet med andre planter, kan vi udvikle optimale dyrkningssystemer for forskellige afgrøder.

Med et optimalt dyrkningssystem skaber vi ikke alene en rentabel produktion. Vi opnår også en kvalitetsafgrøde, som er optimeret i forhold til de af plantens indholdsstoffer, som giver smag og virkning – altså i forhold til vitaminer, mineraler og sekundære metabolitter.