Biosynergy A/S

 

egnsudvikling | konsulentbistand | kontraktdyrkning | undervisning og formidling
birkesaft | udviklingsprojekt (Nepal) | mobile forarbejdningsanlæg
Optimale dyrkningssystemer | Dyrkning ud fra planters indholdsstoffer | Anvendelse af planters indholdsstoffer
                                                  om os |det står vi for | at skabe biosynergi | martin jørgensen

in english  |  download siden  |  site map  |  kontakt  |  om biosynergy A/S  |   send email     mac bruger ?  |  Flash version til Safari browsere

Mobil forarbejdning af birkesaft

Biosynergy A/S - birkesaft

En vej rundt om birkesaftens korte holdbarhedstid er at opkoncentrere saften til birkesirup. Biosynergy A/S er i samarbejde med et hold forskere fra  Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og en række andre institutioner ved at udvikle et mobilt membrandestillationssanlæg, som kan fjerne vandet fra birkesaften og samtidig bevare dens bioaktive stoffer.

Et af de perspektiver, vi ser i det mobile membrandestillationssanlæg, er de muligheder det vil åbne for på bæredygtig vis at afhjælpe fattigdom og miljøproblemer i udviklingsområder som f.eks. Nepal.

I Himalaya ser vi i øjeblikket, hvordan bønderne fælder træerne, der vokser på bjergskråningerne. Det gør de dels for at skaffe plads til at dyrke jorden, dels for at skaffe brænde. Men når isen på bjergskråningerne hvert forår smelter, er der intet til at holde igen på smeltevandet, som i stedet får lov at erodere jorden og vaske muld og næringsstoffer væk. Det skader jordens frugtbarhed og kan forårsage oversvømmelser og jordskred.

Med et mobilt destillationsanlæg, som kan anskaffes med en relativt lille investering og let transporteres op i bjergene, vil bønderne få mulighed for at skabe sig en indtægtskilde ved at lade træerne stå og tappe saften, som de kan opkoncentrere på stedet og sælge til eksport. Det kan samtidig være med til at bevare Nepals fantastiske natur og bidrage til at forbedre befolkningens levevilkår.